DF Gold Plus 20 L

Płyn odsiarczający służący do samodzielnej regeneracji baterii kwasowo-ołowiowych głębokiego rozładowania

  • Cena netto: 433,33 zł 533,00 zł
  • szt.
  • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, Płatność przelewem, PayU

Produkt wysyłamy w ciągu 24h.

Zamówienie realizujemy Kurierem

( możliwy też odbiór osobisty )

Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.

Więcej w regulaminie

Płyn odsiarczający specjalnego zastosowania

 

Płyn DF-GOLD Plus może być uzupełniany w sposób ręczny.
Płyn odwraca zasiarczenie i zagęszcza elektrolit.
Po takim zalaniu zaleca się ładowanie wyrównawcze lub 2-3 krotne ładowanie.
Płyn dostępny w opakowaniach 5L, 20L i 1000L


Jeżeli powodem krótkiej pracy baterii jest spłynięcie masy aktywnej lub zwarcie.
Płyn nie podniesie sprawności baterii.


W takich przypadkach skuteczna może okazać się dopiero profesjonalna regeneracja.

Podczas napełniania należy pamiętać o zasadach BHP Okulary ochronne na oczy i rękawice gumowe na dłoniach. W przypadku kontaktu płynu z ciałem zmyć dużą ilością wody.

Produkt biodegradowalny.

 

H318 – Powoduje poważna uszkodzenie oczu
P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu i twarzy
P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe,
jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem
P501 – Pojemnik przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów.