O firmie

Filarem działalności naszej firmy jest unikalna i innowacyjna oraz stabilna i skalowalna technologia regeneracji baterii kwasowo – ołowiowych głębokiego rozładowania. Naszą misją jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Chcemy wykorzystywać najnowsze i najbardziej skuteczne technologie biorąc odpowiedzialność za zdrowie naszej planety dla nas i dla przyszłych pokoleń. Chcemy przyczyniać się do redukcji emisji CO2 przez wydłużenie czasu życia produktu, redukcję odpadów (głównie ołowiu), redukcję zużycia energii elektrycznej.

https://akureno.pl/